Virtueel Interactie Programma (offline en online)

De stijl van communiceren is een belangrijke succesfactor in het werk. Het Virtueel Interactie Programma (de VIP-test©) is een gedegen ‘quick scan’ van communicatieve kwaliteiten. Voordelen van de VIP-test© zijn: snel, efficiënt, gestandaardiseerd en prijstechnisch zeer gunstig.


De VIP-test© is afgeleid van praktijksimulaties met acteurs en werkt als volgt:
de kandidaat wordt toegesproken door een acteur op een beeldscherm (van pc of laptop); 
de kandidaat praat terug tegen de acteur op het beeldscherm alsof daar een persoon-van-vlees-en-bloed zit;
deze reacties van de kandidaat worden gefilmd, bijvoorbeeld door een webcam.

De ervaring heeft uitgewezen dat mensen snel wennen aan deze methodiek en met hun gebruikelijke, levensechte gedrag reageren. Mensen vervallen ‘vanzelf’ in hun natuurlijke gedragsrepertoire. Hun reacties geven een representatief beeld van hun gedrag in de praktijk. 

Voor demofilm van de VIP-Test©: klik hier

De VIP-test© is wetenschappelijk onderbouwd, ontwikkeld door psychologen en wordt ondersteund via universitair onderzoek. De heer John Rijsman, emeritus-hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Tilburg, over de VIP-test©: “Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat je met de virtuele VIP-test even goede, zo niet betere scans kunt maken van kandidaten als met een uitgebreide acteurstest’ 

De VIP-test© in vogelvlucht
Kenmerkend voor het Virtueel Interactie Programma is:


in een korte tijd (1 uur) een sterkte/zwakte-analyse van communicatieve kwaliteiten;
aanzienlijk gunstiger tijd- en kostenplaatje dan toepassing van rollenspellen (zoals in het ‘traditionele’ assessment center);
verantwoorde theoretische onderbouwing;
gestandaardiseerde testafnamecondities;
nauwkeurig geformuleerde beoordelingscriteria;
exact dezelfde test voor alle kandidaten mogelijk (met acteurs kan elk rollenspel zich weer anders ontwikkelen);
voor kandidaten een pittig, transparant en aansprekend programma.
concrete visualisering van ontwikkelpunten.


Wanneer de VIP-test©
Deze quick scan helpt bij beslissingen in het kader van: 
•  selectie
•  loopbaanbegeleiding
•  management development
•  herplaatsing
•  individuele coaching
•  reintegratie
•  certificering
•  rendementsmetingen van communicatietrainingen.

Modules
U kunt kiezen uit de volgende modules:
•  Leidinggeven;
•  Project Management;
•  Verkoop.
•  Samenwerken.
•  Solliciteren.

Organisatie-cultuur en branches
De VIP-test©wordt toegepast in zeer uiteenlopende branches en functieniveaus. Met de inhoud en de ‘aankleding’ van de situaties wordt aangesloten bij de betreffende werkpraktijk, branche of organisatiecultuur, bijvoorbeeld zakelijk (kostuum), informeel (trui, casual colbert) of industrieel (overall). Ook het woordgebruik is volledig afgestemd op de betreffende setting. 

Op maat
Op basis van de vraagstelling kan een specifieke module worden samengesteld met behulp van de aanwezige situaties. Daarnaast kunnen we specifiek op uw werksetting gerichte situaties maken. Zo hebben we een VIP-test© Leidinggeven speciaal voor de bouwsector vervaardigd. Daarnaast zijn voor een grote overheidsinstelling op hun situatie toegesneden omschrijvingen in de module Projectmanagement opgenomen. Een werving- en selectiebureau gebruikt speciaal voor hen vervaardigde, exclusieve situaties in de VIP-test©.

Pilot
Gezien het innovatieve karakter van de VIP-test© kunnen we ons voorstellen dat u graag eerst “wat gevoel’ krijgt bij de methodiek. In dat geval behoort een pilot tegen aantrekkelijke condities tot de mogelijkheden. We vertellen u graag over de mogelijkheden; vele organisaties zijn u reeds voorgegaan. Maakt u geheel vrijblijvend een afspraak.

Levend cv VIP-testŠ: meer inhoud dan cv-video's

Het gebruik van video-opnames in sollicitatieprocedures raakt steeds meer in zwang. Artikelen in dagbladen en nieuwsitems op tv illustreren dat. De voordelen spreken voor zich: in een korte tijd een beeld en gevoel bij een sollicitant.
Er wordt echter ook kritiek op deze manier van werken geuit: sollicitanten zouden teveel op hun uiterlijk en hun presentatie worden beoordeeld, terwijl aan de inhoud voorbij wordt gegaan. Dat risico is inderdaad aan het gebruik van video-opnames verbonden. Het zal van de professionaliteit van de beoordelaar afhangen of te oppervlakkig wordt omgegaan met de videobeelden. Overigens kan met een dergelijke methodiek ook zicht op de 'inhoud' van de sollicitant worden verkregen, namelijk via het Virtueel Interactie Programma (VIP-test©).

De VIP-test© Sollicitatie levert opnames van sollicitanten in een nagebootst sollicitatiegesprek. Daarnaast zijn er andere modules, die kandidaten online via de monitor in levensechte situaties plaatsen. Zo wordt in de module Management de kandidaat geconfronteerd met 'lastige medewerkers' en moet reageren op wat die zeggen. Het gedrag van de kandidaat geeft een goed beeld van diens stijl van communiceren en aanpak van moeilijke situaties. Hoe gaat hij/zij bijvoorbeeld om met omvoldoende presterende medewerkers, met kritiek, met onderlinge conflicten tussen medewerkers, het brengen van slecht nieuws, enzovoorts. Uit de reacties blijkt ook de 'inhoud' van de kandidaten. Er zijn modules voor leidinggeven, projectmanagement, verkoop en samenwerken.

Het ' levend cv' van de VIP-test© Sollicitatie onderscheidt zich van sollicitatie-video's, omdat het niet gaat om een door een sollicitant of daarin gespecialiseerd bedrijf gemaakte video-film, maar om opnames van reacties op moeilijke situaties of vragen. Zo bevat het levend cv' van de VIP-test© opnames van de reacties van sollicitanten op vragen, die door een 'tegenspeler' op de monitor worden gesteld (bv.: 'hoe reageert u onder druk?', 'hoe bent u als collega?'). Dit is voor sollicitanten lastiger dan het vertellen van een vooraf ingestudeerd verhaal. Bovendien kunnen zollicitanten zo onderling beter worden vergeleken: ze reageren allemaal op dezelfde vragen.

Wilt u meer weten over deze moderne manier van werken? Bel geheel vrijblijvend Leo Konings, Psycholoog NIP en ontwikkelaar van de VIP-test©: 06 50 840 636. Meer info is te vinden op: http://viptest.nl.